Sol, Yerellik ve Demokratik Özerklik

Cemil Aksu , Özcan Alper

Sermayenin neoliberal hegemonyasının vasıtası ‘muhafazakâr liberal’ AKP’nin ‘önlenemeyen yükselişi’, düzen partilerinde olduğu kadar sosyalist sol için de siyasetin yöntem, araç ve söy-lemine dair sorgulamaları hayat memat meselesi haline getiriyor. AKP’nin bu yükselişinin arkasında, tarikat-cemaat sermayelerinin desteği kadar, esasen “statüko”ya, “elitlere” ve “as-ker-yargı zümresine” karşı mağdurların, özgürlük, eşitlik ve adalet isteyenlerin “ileri demok-rasi”sini gerçekleştirme olarak içeriğini/sınırlarını çizdiği söylemi ve “açılım siyaseti”nin top-lumda esaslı bir karşılık bulması olduğunu söyleyebiliriz.


Sol, Yerellik ve Demokratik Özerklik
Yazının devamı
DOĞU KARADENİZ’DE GELENEKSEL VE MODERN TOPLUMDAKİ KADINLIK DURUMLARI:KADIN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN GEÇMİŞİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK
DOĞU KARADENİZ’DE GELENEKSEL VE MODERN TOPLUMDAKİ KADINLIK DURUMLARI:KADIN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN GEÇMİŞİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

Ayşenur Kolivar

Doğu Karadeniz’de yaşayan kadınlar açısından son 50 yılda yaşanan modernleşme sürecinin, kadınların özgürleşmesi, kamusal alanda görünür olması, kendini ifade edebilmesi ve bir kimlik geliştirmesi açısından yeni olanaklar sunduğu tartışma götürmeyecek bir gerçekliktir. Özellikle eğitim, sağlık ve hukuk alanlarında kadınların kamusal hayata daha eşit ve özgür bir şekilde katılabilmesini sağlayacak önemli kazanımlar elde edilmiştir. 

DEDELERİMİZİN YAPTIĞI TARIMA GERİ DÖNEBİLİR MİYİZ?
DEDELERİMİZİN YAPTIĞI TARIMA GERİ DÖNEBİLİR MİYİZ?

Tayfun Özkaya
Diyalektiğin babası Herakleitos’a göre her şey hareket etmektedir ve hiçbir şey kalıcı değildir. Buna göre aynı dereye iki kez girmek mümkün değildir, çünkü dereye bir daha girdiğimizde hem dere hem de biz değişmiş olacağız. (www.eksisozluk.com) Peşinen söyleyeyim ki başlıktaki soruya verdiğim cevap “dedelerimizin yaptığı tarıma aynen geri dönemeyiz” şeklindedir.

ÇAYIN TADI ACILAŞTI!
ÇAYIN TADI ACILAŞTI!

Bir çoğumuz için vazgeçilmez bir keyif kaynağı olan, yorgunluğumuzu, miskinliğimizi alıp götüren, sohbetlerimize ayrı bir dem katan çay, üreticilerinin damağında acı tad bırakıyor. Uzun zamandır en önemli geçim kaynağımız olan çay, çoktandır bize keyif vermiyor.

Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay
Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay

Fatma Genç 
Bu çalışmada tüketimi çok fetişleştirilen ürünlerden biri olan çay ürün/metası üretim-dolaşımtüketim ilişkileri çerçevesinde süreç içerisinde değerlendirilerek Türkiye kapitalizmine özgü koşullar açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.

1963 yılı murgul madeni işçi-işveren anlaşmazlığı
1963 yılı murgul madeni işçi-işveren anlaşmazlığı

1963 yılı murgul madeni işçi-işveren anlaşmazlığı

Sergey Vardanyan'la söyleşi
Sergey Vardanyan'la söyleşi

Tüm hayatımı anlatırsam çok uzun sürer. Özet geçeceğim. 1952 yılında doğdum. 14 farklı yerde çalıştım, onlardan da tek tek bahsetmeye gerek yok. Yedi yıldır “Dzayn Hamşenakan’ın” (“Hemşinliler’in Sesi” www.dzaynhamshenakan.org) editörlüğünü yapmaktayım. 40 küsür yıldır Hemşinlilerle ilgili çalışıyorum. Bu konuda yayınlanmış iki kitabım ve birçok makalem var. Şimdi de Ermenistan Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü Folklor Bölümü’nde çalışıyorum