BİR HEMŞİN KÖYÜNDE KONUŞULAN TÜRKÇE AĞIZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

<p>
	Aysenur Kolivar</p>
<p>
	Bu &ccedil;alışmada, Hemşin k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n belirli unsurları, bir Hemşin k&ouml;y&uuml;nde konuşulan T&uuml;rk&ccedil;e ağzına dair alan &ccedil;alışmasından elde edilen veriler &uuml;zerinden incelenecektir. Hemşin k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ifadesinin bazı belirsizlikler i&ccedil;ermesi olası olduğundan her iki terimden de ne kastettiğimi anlatarak başlamak istiyorum.&nbsp;</p>

Bu çalışmada, Hemşin kültürünün belirli unsurları, bir Hemşin köyünde konuşulan Türkçe ağzına dair alan çalışmasından elde edilen veriler üzerinden incelenecektir. Hemşin kültürü ifadesinin bazı belirsizlikler içermesi olası olduğundan her iki terimden de ne kastettiğimi anlatarak başlamak istiyorum. 

BİR HEMŞİN KÖYÜNDE KONUŞULAN TÜRKÇE AĞIZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
hemsinKoyTurkceAgiz.pdf