Fadime ve Temel'in Dili

<p>
	Ayşenur Kolivar<br />
	<br />
	Fadime ve Temel&#39;in dilini anlatmak, bir anlamda Fadime-Temel fıkrası anlatmaya benzer. İlk Bakışta herkes bu fıkraları bildiğini&nbsp;<br />
	ve kolayca anlatabileceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r ama anlatmaya geldiğinde işin zorluğu ortaya &ccedil;ıkar. Kolay olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;r &ccedil;&uuml;nk&uuml; dışarıdan<br />
	ve uzaktan (s&ouml;zgelimi İstanbul&#39;dan ya da Ankara&#39;dan) bakıldığında durum gayet a&ccedil;ıktır: Fadime ve Temel&#39;in konuştuğu dil bizim konuştuğumuz T&uuml;rk&ccedil;e&#39;den farklıdır.</p>

Fadime ve Temel'in dilini anlatmak, bir anlamda Fadime-Temel fıkrası anlatmaya benzer. İlk Bakışta herkes bu fıkraları bildiğini 
ve kolayca anlatabileceğini düşünür ama anlatmaya geldiğinde işin zorluğu ortaya çıkar. Kolay olduğu düşünülür çünkü dışarıdan
ve uzaktan (sözgelimi İstanbul'dan ya da Ankara'dan) bakıldığında durum gayet açıktır: Fadime ve Temel'in konuştuğu dil bizim konuştuğumuz Türkçe'den farklıdır.

Fadime ve Temel'in Dili
FadimeVeTemelinDili.pdf