DOĞU KARADENİZ’DE GELENEKSEL VE MODERN TOPLUMDAKİ KADINLIK DURUMLARI:KADIN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN GEÇMİŞİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

Ayşenur Kolivar

Doğu Karadeniz’de yaşayan kadınlar açısından son 50 yılda yaşanan modernleşme sürecinin, kadınların özgürleşmesi, kamusal alanda görünür olması, kendini ifade edebilmesi ve bir kimlik geliştirmesi açısından yeni olanaklar sunduğu tartışma götürmeyecek bir gerçekliktir. Özellikle eğitim, sağlık ve hukuk alanlarında kadınların kamusal hayata daha eşit ve özgür bir şekilde katılabilmesini sağlayacak önemli kazanımlar elde edilmiştir. 


DOĞU KARADENİZ’DE GELENEKSEL VE MODERN TOPLUMDAKİ KADINLIK DURUMLARI:KADIN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN GEÇMİŞİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK
Yazının devamı

Fadime ve Temel'in Dili

Ayşenur Kolivar

Fadime ve Temel'in dilini anlatmak, bir anlamda Fadime-Temel fıkrası anlatmaya benzer. İlk Bakışta herkes bu fıkraları bildiğini 
ve kolayca anlatabileceğini düşünür ama anlatmaya geldiğinde işin zorluğu ortaya çıkar. Kolay olduğu düşünülür çünkü dışarıdan
ve uzaktan (sözgelimi İstanbul'dan ya da Ankara'dan) bakıldığında durum gayet açıktır: Fadime ve Temel'in konuştuğu dil bizim konuştuğumuz Türkçe'den farklıdır.


Fadime ve Temel'in Dili
Yazının devamı

BİR HEMŞİN KÖYÜNDE KONUŞULAN TÜRKÇE AĞIZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Aysenur Kolivar

Bu çalışmada, Hemşin kültürünün belirli unsurları, bir Hemşin köyünde konuşulan Türkçe ağzına dair alan çalışmasından elde edilen veriler üzerinden incelenecektir. Hemşin kültürü ifadesinin bazı belirsizlikler içermesi olası olduğundan her iki terimden de ne kastettiğimi anlatarak başlamak istiyorum. 


BİR HEMŞİN KÖYÜNDE KONUŞULAN TÜRKÇE AĞIZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Yazının devamı

Karadeniz’in lirik dili : Tulum

Harun Aksu

Tulum Karadeniz’de Hemşin, Laz ve Gürcü halklarınca kullanılan bir enstrümandır. Tulum Karadeniz kimliğinin önemli renklerinden biridir. Balkan yarımadası ve İskoçya'da kullanılan gaydadan en önemli farklı pes sesleri kontrol edebilen boruya sahip olmamasıdır.


Karadeniz’in lirik dili : Tulum
Yazının devamı

Loş Vadinin Büyücüsü; Çhuta Karmate ( Küçük Değirmen )

Meryem Özçep

Helimişi şiirleri toplumsal yaşamı tasvir etmesi yanında, çözümleyici, tahlil edici ve yol göstericidir. Günlük hayatın içinden süzülmüş, sıradan insanların hayatlarından beslenmiştir. Helimişi şiirlerine konu olan insanların hayatlarıyla, sınıfı, emeği ve adaleti sorgulamıştır.


Loş Vadinin Büyücüsü; Çhuta Karmate ( Küçük Değirmen )
Yazının devamı

HAMSHETSU AnuBen

LATİN HARFLERİ İLE HEMŞİNCE YAZIM ÖNERİSİ


HAMSHETSU AnuBen
Yazının devamı

Bilim adına siyaste yapmak - Rüdiger Bennighaus (makale)

Karl Koch’un


Bilim adına siyaste yapmak - Rüdiger Bennighaus (makale)
Yazının devamı