Çernobil Nükleer Kazası Sonrası

Hepimizin bildiği gibi kanser çağımızın amansız bir hastalığıdır ve hastalığın erken tanı ve tedavisi yaşamsal önemdedir. Biz 29 Mart sabahı iktidara gelir gelmez mevcut olanaklarımızı her alanda seferber ederek ilçemizin ve Hopa’lıların tüm sorunlarına onlarla beraber çözüm aramaya başladık.


Çernobil Nükleer Kazası Sonrası
Yazının devamı

Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay

Fatma Genç 
Bu çalışmada tüketimi çok fetişleştirilen ürünlerden biri olan çay ürün/metası üretim-dolaşımtüketim ilişkileri çerçevesinde süreç içerisinde değerlendirilerek Türkiye kapitalizmine özgü koşullar açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.


Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay
Yazının devamı