ÇAYIN TADI ACILAŞTI!

Bir çoğumuz için vazgeçilmez bir keyif kaynağı olan, yorgunluğumuzu, miskinliğimizi alıp götüren, sohbetlerimize ayrı bir dem katan çay, üreticilerinin damağında acı tad bırakıyor. Uzun zamandır en önemli geçim kaynağımız olan çay, çoktandır bize keyif vermiyor.


ÇAYIN TADI ACILAŞTI!
Yazının devamı

Sol, Yerellik ve Demokratik Özerklik

Cemil Aksu , Özcan Alper

Sermayenin neoliberal hegemonyasının vasıtası ‘muhafazakâr liberal’ AKP’nin ‘önlenemeyen yükselişi’, düzen partilerinde olduğu kadar sosyalist sol için de siyasetin yöntem, araç ve söy-lemine dair sorgulamaları hayat memat meselesi haline getiriyor. AKP’nin bu yükselişinin arkasında, tarikat-cemaat sermayelerinin desteği kadar, esasen “statüko”ya, “elitlere” ve “as-ker-yargı zümresine” karşı mağdurların, özgürlük, eşitlik ve adalet isteyenlerin “ileri demok-rasi”sini gerçekleştirme olarak içeriğini/sınırlarını çizdiği söylemi ve “açılım siyaseti”nin top-lumda esaslı bir karşılık bulması olduğunu söyleyebiliriz.


Sol, Yerellik ve Demokratik Özerklik
Yazının devamı